Spowiedź wielkanocna

OKAZJA DO SPOWIEDZI PRZEDŚWIĄTECZNEJ:
w najbliższym tygodniu od poniedziałku do soboty:
- przed południem 09.00 – 11.00;
- po południu 17.00 – 18.30.

Prosimy pamiętać o zachowaniu reguły, według której w kościele może przebywać maksymalnie 5 osób (nie licząc spowiednika!).

Ogłoszenia parafialne na V niedzielę Wielkiego Postu 29.03.2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z niej dekretami Księdza Arcybiskupa podajemy do wiadomości:

 1. godziny Mszy św. pozostają BEZ ZMIAN!!! (zarówno w niedzielę, jak i w dni powszednie)
 2. na każdej Mszy św. w kościele może przebywać najwyżej 5 osób (NIE wliczając w to księdza i służby liturgicznej)
 3. przypominam o dyspensie od udziału w niedzielnej Mszy św.
  UWAGA!!! Dyspensa została przedłużona do Wielkiej Środy, tj. do 08 kwietnia włącznie.
  Ci, którzy z niej skorzystają niech jednak zaznaczą Dzień Pański przez osobistą modlitwę: zachęcam do śledzenia Liturgii Eucharystycznej w środkach społecznego przekazu oraz do odprawienia Komunii Duchowej.
 4. Transmisje Mszy św. z Dużego Kościoła: sobota godz.18.30, niedziela godz.10.30 oraz godz.12.00. na profilu facebookowym parafii:

  https://www.facebook.com/parafiatarnowopodgorne/

Intencje mszalne od 30 marca do 05 kwietnia 2020

Poniedziałek, 30 marca

18.30 ++ Tomasz, Mieczysław Sobkowiak, Krystyna, Stanisław Wójtowicz

Duchowa adopcja dziecka

Dla zainteresowanych przedstawiamy szczegółowe informacje w poniższym pliku PDF:

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Transmisja niedzielnej Mszy św. z naszej parafii

Transmisja na żywo Mszy św. z naszej parafii w niedzielę 22.03. o godz. 12.00 na profilu facebookowym parafii:

https://www.facebook.com/parafiatarnowopodgorne/

Transmisje nabożeństw telewizyjne, radiowe i w Internecie

Dla osób, które z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć w liturgii Mszy św., podajemy najważniejsze niedzielne transmisje nabożeństw w radiu, telewizji i w Internecie:

Msze św. z Archidiecezji Poznańskiej

 1. Radio Emaus – transmisja z katedry poznańskiej w niedziele o godz. 10.00, http://radioemaus.pl/
 2. TVP Poznań – transmisja z fary poznańskiej w soboty o godz. 19.00,
 3. Facebook – transmisja dla Głuchych i Słabosłyszących z kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu w niedziele o godz. 15.00, https://pl-pl.facebook.com/poznaneffatha/

Ogłoszenia parafialne IV niedzielę Wielkiego Postu 22.03.2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z niej dekretami Księdza Arcybiskupa podajemy do wiadomości:

 • godziny Mszy św. pozostają BEZ ZMIAN!!! (zarówno w niedzielę, jak i w dni powszednie)
 • na każdej Mszy św. w kościele może przebywać najwyżej 50 osób (wliczając w to księdza i służbę liturgiczną)
 • gorąco zachęca się do przyjmowania Komunii św. na rękę
 • przypominam o dyspensie od udziału w niedzielnej Mszy św.  UWAGA!!! Dyspensa została przedłużona do Wielkiej Środy, tj. do 08 kwietnia włącznie – ci, którzy z niej skorzystają niech jednak zaznaczą Dzień Pański przez osobistą modlitwę: zachęcam do śledzenia Liturgii Eucharystycznej w środkach społecznego przekazu oraz do odprawienia Komunii Duchowej
  [Czytaj więcej ...]

Intencje mszalne od 23 do 29 marca 2020

Poniedziałek, 23 marca

18.30 ++ Ryszard, Helena Kostrzewa

Ogłoszenia parafialne na III niedzielę Wielkiego Postu 15.03.2020

Niedziela, 15 marca

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z niej dekretami Księdza Arcybiskupa podajemy do wiadomości:

 • godziny Mszy św. pozostają BEZ ZMIAN!!! (zarówno w niedzielę, jak i w dni powszednie)
 • na każdej Mszy św. w kościele może przebywać najwyżej 50 osób (wliczając w to księdza i służbę liturgiczną)
 • gorąco zachęca się do przyjmowania Komunii św. na rękę

Intencje mszalne od 16 do 22 marca 2020

Poniedziałek, 16 marca

18.30 z podz. za intronizację Jezusa Chrystusa Króla Polski

Archidiecezja Poznańska: Dekret w związku z zagrożeniem koronawirusem (2)

DEKRET
w związku z zagrożeniem koronawirusem (2)

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

 1. Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Na drzwiach wejściowych należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła.

Archidiecezja Poznańska: Dekret w związku z zagrożeniem koronawirusem (1)

Dekret Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

W nawiązaniu do Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wzywam wszystkich duszpasterzy i wiernych do należytej troski o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, a dla całej Archidiecezji Poznańskiej zarządzam, co następuje:

1. Do dnia 29 marca br. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
  [Czytaj więcej ...]