Intencje mszalne od 04 do 10 listopada 2019

Poniedziałek, 04 listopada

18.30 ++ Franciszek, Kazimierz, Benigna, Nikodem, zm. z rr. Sobków, Nowaków i Janasów, dusze czyśćcowe

Wtorek, 05 listopada

18.30 + Zbigniew Banaszak – od rodziców, siostry z mężem i brata

Środa, 06 listopada

  1. 18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mą¬drość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławieństwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; o poszanowanie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Ojczyźnie i parafii; o dar całkowitego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; o dobrych katechetów; o dobre przygotowanie naszej Parafii na nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej; ++ Aleksandra(f), Józef Kaleta – od synów Aleksandra i Ryszarda; ++ Teresa, Władysław Pukaccy; ++ Anna w 15. r. śm., Alojzy Roszak, Helena, Jan Kortus, Marian, Marta, Zygmunt Braniewicz, zm. dziadkowie; ++ Anna Szamrej, Wojciech, Stefan Grządzielewscy, Elżbieta Kucharska; + Jacek Smoliński – od Urszuli i Andrzeja Kawa; + Bogumił Popielski – od córki Marzeny z mężem i dziećmi; + Irena Szymkowiak – od Danuty Tulińskiej z r.; ++ Jerzy, Antonina, Zenon Przybylscy, Maria, Aleksander, Tadeusz Lasik; ++ Józef w r. śm., Stanisława(f) Jandy, zm. rodzice i rodzeństwo obu stron, Tadeusz Przybylski, zm. rodzice i rodzeństwo, Józefa(f), Anna, Ludwik Melcer, Wincenty Zimniewski, zm. rodzice i rodzeństwo, zm. z rr. Wojtkowiaków, Beszterdów, Kosickich, Bernadzkich, Zimniewskich i Kolasińskich; ++ Antoni, Aniela Toczek, Jan, Bronisława, Irena Bylińscy, Józefa(f), Władysława(f) Perz, Łukasz Łeszyk
  2. 20.00 Msza w intencji Katechistów naszej parafii (MK)

Czwartek, 07 listopada

18.30 + Józef Samoląg w 1. r. śm.

Piątek, 08 listopada

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mądrość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławieństwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; o poszanowanie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Ojczyźnie i parafii; o dar całkowitego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; o dobrych katechetów; o dobre przygotowanie naszej Parafii na nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej; + Janina Graczyk w 1. r. śm.; + Jacek Smoliński – od rr. Nowickich i Grześkowiaków; + Aneta Noak w 8. r. śm. – od mamy i syna Grzesia; + Bogumił Popielski – od r. Ignysiów; + ks. Franciszek Marusarz; ++ Pelagia, Stefan Zygmańscy, Helena, Józef, Walerian Pawlak

Sobota, 09 listopada

18.30 ++ Alojzy, Helena, Stefan, zm. z rr. Czajkowskich, Wojtasz, Szpera, dusze czyśćcowe

Niedziela, 10 listopada

  1. 07.30 ++ Józef Wenz, Maria, Jan, Gabriela Woźni, Maria, Adam Leśniewscy, Roman Cieśliński, Grzegorz Rybka, Stanisław Kaniewski
  2. 09.00 ++ Jan Bogacki, zm. rodzice obu stron, zm. bracia Marek i Henryk, zm. siostry Maria, Krystyna, Aleksandra(f), Stefania, zm. szwagrowie
  3. 10.30 ++ Urszula, Józef, Andrzej Piechota, Stanisław Kalinowski
  4. 12.00 ++ zm. z rr. Jeszków, Jaruszewskich, Hierowskich, Dudów, Skórów, Śmigielskich, Szopów, Tatarskich, Anna Morzy, Dominik Przybył, Marek Gralewicz, Mieczysław Smoliński
  5. 18.30 ++ zm. z rr. Chmielewskich, Symborów i Drzewieckich