Intencje mszalne od 15 do 21 lipca 2019

Poniedziałek, 15 lipca

18.30 + Włodzimierz Walter z ok. im.

Wtorek, 16 lipca

18.30 + Antoni Szewczyk w 6. r. śm.

Środa, 17 lipca

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mą-drość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławień-stwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; za małżeństwa przeżywające kryzysy o światło i moc Ducha Pocieszyciela; o poszanowa-nie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Ojczyźnie i parafii; o dar całkowitego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; z prośbą o uzdrowienie dla mamy, o Boże błog. i opiekę Matki Bożej; z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i opiekę Matki Najśw.; + Zofia Tatarska w 46. r. śm.; + Zenon Roguszczak w 2. r. śm.; + Stani-sława(f) Mazurek; + Teresa Polus – od synów; + Ireneusz Kaczmarek – od s. Dariusza z r.; ++ Krystyna, Jerzy, Mirosław, Zygmunt Tulińscy, Elżbieta, Stanisław Iwanowscy, zm. z r. Lewandowskich; ++ Stanisław Borow-czak w 29. r. śm., Ludwik Szymkowiak w 29. r. śm. – od syna i zięcia Henryka oraz wnuka Arkadiusza z r.; ++ Mieczysława(f) Kolasińska, Maria, Czesław, Kazimierz, Piotr, Grzegorz Bączyk, Zofia, Marian Bernat; Stani-sława(f) Garcarek – od wnuka Pawła z r.; + Katarzyna Degórska; + Mieczysław Roguszczak – od Janiny Biber z r.; ++ Wanda, Mieczysław Czereś, Janina Hendżak – z ok. im.; + Longina Łukaszewska – od ojca chrzestne-go z r.; + Cyryla(f) Kolat – od syna z r.; ++ Zofia, Stanisław Szukała i zm. z r.; ++ Józefa(f), Ignacy, Wojciech Antkowiak, Jadwiga, Ludwik, Eugeniusz, Robert Majda, Zygmunt Adamczak, Jan Dziadek; ++ Stanisław, Sta-nisława(f), Marcin, Katarzyna, Władysław, Anna Duda

Czwartek, 18 lipca

18.30 w 80. r. ur. Marii z podz. i prośbą

Piątek, 19 lipca

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mą-drość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławień-stwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; za małżeństwa przeżywające kryzysy o światło i moc Ducha Pocieszyciela; o poszanowa-nie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Ojczyźnie i parafii; o dar całkowitego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; z prośbą o uzdrowienie dla mamy, o Boże błog. i opiekę Matki Bożej; + Czesław Szczecho-wiak z ok. im.; + Mieczysław Roguszczak – od Czesławy i Ryszarda; ++ Tadeusz Krzyżański w 9. r. śm., Jan, Stanisława(f) Siąkowscy; + Halina Jarocka w r. śm.; + Czesław Tomaszewski, zm. rodzice obu stron – od żony z r.

Sobota, 20 lipca

  1. 16.00 Msza ślubna: Karolina i Adam (MK)
  2. 18.30 ++ Alojzy, Helena, Stefan, zm. z r. Czajkowskich, Wojtasz, Szpera, dusze czyśćcowe

Niedziela, 21 lipca

  1. 09.00 ++ Anna, Józef Śmierzchalscy
  2. 10.30 w 50. r. ślubu Barbary i Henryka z podz. i prośbą
  3. 12.00 ++ Halina, Maria, Zbigniew, Stanisław, Halina, rodzice obu stron
  4. 18.30 + Marian Rybiński – od chrześniaczki Barbary z r.