Intencje mszalne od 08 do 14 kwietnia 2019

Poniedziałek 08 kwietnia

18.30 ++ Władysława(f), Edward Koneccy, Maria Agaciak

Wtorek 09 kwietnia

18.30 + Stanisław Wieruszewski w 22. r. śm.

Środa 10 kwietnia

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mą-drość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławień-stwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; za małżeństwa przeżywające kryzysy o światło i moc Ducha Pocieszyciela; o dar całkowi-tego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; o poszanowanie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Oj-czyźnie i parafii; ++ Urszula, Józef, Andrzej Piechota; + Wojciech Grządzielewski – od r. Lamelów z Marko-wic; + Władysław Naskręt – od siostry Ludmiły z r.; + Wacław Leopold – od s. Zdzisławy z r.; + Marian Rybiński – od Bogumiły i Stefana Kabacińskich; + Andrzej Przybysz – od cioci Steni z r.; ++ Franciszek w 39. r. śm., Jerzy w 2. r. śm. Jaworscy; + Marianna Jeziorska – od Stanisława i Marzeny Bączyków z r.; + Andrzej Dziamski – od żony; + Jan Duda – od Urszuli i Jacka Smolińskich; + Władysław Szczygieł – od wnuczki Sylwii z r.; + Halina Szczygieł w 11 r. śm.; ++ Feliks Płoszyński w 6. r. śm., Jan w 4. r. śm., Janina, Aniela Soćko, Bronisława(f), Roman Jędrzejczak; + Władysława(f) Czub – od sąsiadów z ul. ks. Niklewicza 7; + Janina Klin – od Danuty Szukuć; + Helena Kois – od r. Dembskich

Czwartek 11 kwietnia

18.30 + Ewa Gryńko – od r. Urbaniaków i Kapelów

Piątek 12 kwietnia

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mą-drość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławień-stwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; za małżeństwa przeżywające kryzysy o światło i moc Ducha Pocieszyciela; o dar całkowi-tego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; o poszanowanie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Oj-czyźnie i parafii; w intencji uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej o Boże błog.; + + Władysława(f) Czub – od syna Tomasza z r.; + Jan Duda – od członków Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego z TPdg; + Włady-sław Szczygieł – od wnuczek: Katarzyny z r. i Karoliny z mężem; + Maria Taterka – od kuzynki Czesławy z r. oraz z prośbą o łaskę zdrowia dla męża i ojca; ++ Wanda z ok. ur., Mieczysław Czereś, Henryk Dyszkant, Janina Hendżak; + Agnieszka Kubiak w 32. r. śm., dziadkowie obojga stron

Sobota 13 kwietnia

  1. 08.30
  2. 18.30 W intencji całej wspólnoty Żywego i Nieustającego Różańca za wstawiennictwem MB Fatimskiej z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństw dla rodzin

Niedziela 14 kwietnia

  1. 07.30 ++ Benigna, Nikodem Janas
  2. 09.00 w int. Wiesławy i Wincentego w 36. r. ślubu z podz. i prośbą
  3. 10.30 ++ Zofia, Marian Piotrowscy, zm. z r., Henryka(f) Jędro
  4. 12.00 ++ Gertruda, Ryszard Jeske
  5. 16.00 + Bogusław Napierała
  6. 18.30 ++ Stanisława(f) Mazurek, Weronika, Kazimierz Balcerek, Regina, Czesław Mazurek, Maria Malinowska