Intencje mszalne od 18 do 24 czerwca 2018

Poniedziałek 18 czerwca

 1. 18.30 + Grzegorz i ++ z rodziny.
 2. 18.30. +Tadeusz (od Felicji z synem).

Wtorek 19 czerwca

 1. 18.30 + Sabina i Andrzej Frąszczak; +Janina Walczak; +Wojciech i Roman Daniuk.
 2. 20.00 Eucharystia w Kokoszczynie.

Środa 20 czerwca

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone w naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mądrość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowych salek parafialnych; prośba o Boże Błogosławieństwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; o dar całkowitego powrotu do zdrowia Wojtka, Izy i Jacka, o zdrowie i pomyślną operację dla Bożeny o dar uzdrowienia i pomyślną rekonwalescencję; w 67 rocznicę urodzin dla Mariana z prośbą o BBł i potrzebne łaski; w 37 rocznicę ślubu Jordana i Małgorzaty podziękowanie za dar sakramentu małżeństwa prośba o dalsze łaski Bożę; w 30 rocz urodzin Mikołaja (Podziękowanie i prośba o Bożą opiekę); w 3 rocznicę ślubu Anny i Pawła podziękowanie za dar sakramentu i z prośbą o dalszą Bożą opiekę; prośba o szczęśliwą operację; + Jan, Michalina, Krystyna, +Alojzy, Jadwiga Olejniczak; za ++ Dziadków Józef, Helena, Marek Bączyk, za ++ Dziadków; +ks. Henryk Rękoś; +ks. Kazimierz Flotyński; +ks. kanonik Zdzisław Potrawiak; +Weronika i Michał Nowaccy; +Marek Stankiewicz (ur.) (od żony z dziećmi); +Zenon Pers (od rodz. Majrowskich); +Zbigniew Matuszewski; +Władysława (ona) i Stanisław Matuszewscy; +Franciszka Matuszewska; +Stanisław i Kazimiera Łodyga; +Szczepan, Marianna Kawiccy; +Halina i Feliks Blige; +Dorota Tyszecka; +Jerzy Podsiadło (8 r. śm); +Zbigniew (3 r. śm), Barbara i Józef Czyż; +Bronisława Stypińska (od Renaty i Piotra z rodziną); +Zenon Pers (od rodz. Bryze i Molików); +Kazimierz Mazur (od m. Rumianka); +Anna Szamrej (od Krzysztofa z rodziną); +Zdzisław Wolski (od sąsiadów Grupków); +Marian (1 r. śm); +Zygmunt Janina Lewiccy; +Walentyna Lizak (od pracowników Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w TP) +Józef Nowak (od rodz. Nowaków i Kożuchowskich); +Zdzisław Barciszewski (od członków Koła wędkarskiego w TP); +Jan Szmyt (od Barbary Smolińskiej); +Józefa (ona) Owczarzak (56 r. śm); +Maria Tomaszewska (14 r śm); ++ z rodz. Tomaszewskich i Łagodzińskich.

Czwartek 21 czerwca

 1. 11.00 Eucharystia na koniec roku szkolnego dla SP nr 2 w TP.
 2. 17.00 Eucharystia na koniec roku szkolnego dla SP nr 1 w TP.
 3. 18.30 + Teresa, Jan, Lucjan, Władysław Karaś.
 4. 18.30 + Mirosław Grupka (r. śm).

Piątek 22 czerwca

 1. 9.00 Eucharystia kończąca rok szkolny w LO TP.
 2. 18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone w naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mądrość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowych salek parafialnych; prośba o Boże Błogosławieństwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; o dar pracy dla tych, którzy jej poszukują; w intencji KIRY ORINY podziękowanie za dar życia i z prośbą o BBł dla wnuczki (od Babci); w 5 rocznicę ślubu Kasi i Pawła Perkowskich dziękczynienie za dar małżeństwa i prośba o dalszą Bożą opiekę nad całą rodziną; w 15 rocznicę ślubu Barbary i Sebastiana dziękczynienie za dar małżeństwa i prośba o dalszą Bożą opiekę nad całą rodziną; +Kazimierz Mazur (od rodz. Przybylskich i Kożuchowskich);+ Zofia Tłoczek; +Jan Czajka, za ++ rodziców i rodzeństwo; +Anna Samoląg (25 r. śm) za ++ jej rodziców i rodzeństwo; +Teresa Pierzchalska; +Edmund Walkowiak; +Aleksander Michałowski; + Czesława Serkowiak (od Andrzeja z rodziną); +Zenon Pers (od rodz. Bryze i Molików); +Henryk Dyszkant (z ok. dnia Ojca od córki Anny); +Wanda Czereś (im); +Janina Hendżak (im); +Mieczysław Czereś (z ok. dnia Ojca).

Sobota 23 czerwca

 1. 10.00 Chrzest MK.
 2. 17.00 Chrzest MK
 3. 18.30 + +Otylia; Stefania; Jan Zamysłowscy i dusze uświęcające się w czyśćcu.

Niedziela 24 czerwca

 1. 7.30 Za parafian.
 2. 9.00 + zygmunt Janiszewski.
 3. 10.30 +Edward Szmiel (z ok. Dnia Ojca), +Roman Brykczyński(z ok. Dnia Ojca) (od syna) i (od córki Anny).
 4. 12.00 w 15 rocz. ślubu Agnieszki i Marcina z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą nad całą rodziną; +Ludwika (ona) w 27 r. śm; +Władysław (63 r. śm); +Tadeusz Jeszke. Chrzty podczas Eucharystii.
 5. 18.30 + Janina (im); +Jan-Eugeniusz (im); +Franciszek; Stefan; Maria Siemińscy.