Intencje mszalne od 26 lutego do 4 marca 2018

Poniedziałek 26 luty

18.30 + Zofia Barłóg (od siostry Zdzisławy z dziećmi i wnukami).

Wtorek 27 luty

18.30 + Andrzej, Kazimiera i Władysław Drobni; +Stanisław i Czesław Okupniak.

Środa 28 luty

 1. 7.00 w int. Romana.
 2. 18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone w naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mądrość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowych salek parafialnych; prośba o Boże Błogosławieństwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla Katarzyny i Zbigniewa oraz innych małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; o dar pracy dla tych, którzy jej poszukują; o dar całkowitego powrotu do zdrowia Wojtka, Szymonka i Iz, o odbudowanie małżeństwa Ani i Przemka; prośba o dar powrotu do zdrowia dla Jacka i Boże błogosławieństwo dla rodziny; +Marcin Wolski (od rodz. Krysman); +Gertruda Wojciechowska (3 r. śm);+Lucyna Kurowska (18 r. śm.); +Tadeusz Kurowski; +Stanisław Kaniewski (1 r. śm) od syna z rodziną; +Roman Kurowski (im); +Franciszka Miklaszewska (12 r. śm); +Stanisława (ona) i Kazimierz Fibakiewicz; +Barbara Bartkowiak (od sąsiadów Czarnych, Bąkowskich i Buczkowskich); +Marian Gołąb (od Krystyny i Ryszarda Kubickich z rodzinami); Danuta Leitgeber (od Stasi i Krysi); +Stanisław Grenda (od rodz. Tujdowskich i Skrzypczaków); +Bronisława Stypińska (od Babci Kazi); +Henryka Pawlak (od m. Kokoszczyna); +Stefania Kos (od Barbary i Wojciecha Majorczyk).

Czwartek 1 marca

 1. 18.30 +Mirosław Grupka; +Józef i Walentyna Siekierscy.
 2. 18.30 + Zygmunt Szamrej (od córki Agnieszki z rodz.).

Piątek 2 marca

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone w naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mądrość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowych salek parafialnych; prośba o Boże Błogosławieństwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; z okazji rocznicy zawarcia małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane łaski; prośba o dar rodzicielstwa dla Katarzyny i Zbigniewa oraz innych małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; o dar pracy dla tych, którzy jej poszukują; o dar powrotu do zdrowia Wojtka, Szymonka i Izy, prośba o dar powrotu do zdrowia dla Jacka i Boże błogosławieństwo dla rodziny; z okazji urodzin i imienin z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą; w pewnej intencji, w intencji drugiej Ekipy Notre Dame; +Małgosia Nowicka (od Iwony i Artura); +Stanisław Grenda (od rodz. Perz i Kurkowiak); +Jerzy Nowotny (14 r. śm); +Maria, Jadwiga, Wacław Arturek, Franciszek Nowotni; +Kazimiera, Kazimierz Lima; +Maria, Aleksandra (ona), Władysław Adamczak; +Stanisława i Franciszek , Feliks Płoszyńscy; +Stanisława Nowak (44 r. śm); +Maria Lasik (od syna z rodz); +Helena, Kajetan, Tadeusz Wyka; +Stanisława, Franciszek, Teresa, Zygmunt Kaczmarek; +Henryka Pawlak (od córki Emilii z rodziną).

Sobota 3 marca

 1. 16.00 Chrzest Duży Kościół.
 2. 18.30 Msza święta wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP.
 3. 18.30 +Alojzy, Helena, Stefan za ++ z rodzin Czajkowskich, Wojtasz, Szpera, za dusze uświęcające się w czyśćcu.

Niedziela 4 marca

 1. 7.30 O zdrowie, BBł, światło i łaskę, dary Ducha Świętego dla prezbiterów naszej parafii; prośba o święte i liczne powołania kapłańskie i misyjne.
 2. 9.00 + Helena Kuśnierz (r. śm).
 3. 10.30 Za wszystkich mieszkańców Kokoszczyna podziękowanie Panu Bogu za opiekę i prośba o dalsze Boże błogosławieństwo.
 4. 12.00 +Kazimierz, Kazimiera, Jerzy Słaby.
 5. Ok.15.30 Za parafian.
 6. 18.30 + Irena, Kazimierz Walter za ++ rodziców obu stron za dusze uświęcające się w czyśćcu.