Intencje mszalne od 19 do 25 lutego 2018

Poniedziałek 19 lutego

18.30 +Sabina, Andrzej Frąszczak; +Janina Walczak; +Wojciech, Roman Daniuk

Wtorek 20 lutego

 1. 17.45 +Zenon Berliński (od córki Renaty z mężem Waldym i synem Piotrem)
 2. 18.30 +Zofia Barłóg (od Krysi z rodziną)

Środa 21 lutego

 1. 7.00 + Zofia i Józef Wojciechowscy
 2. 18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone w naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mądrość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowych salek parafialnych; prośba o Boże Błogosławieństwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; w 41 rocznicę ślubu Marii i Mariana z podziękowaniem za dar małżeństwa z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski Bożę dal całej rodziny; prośba o dar rodzicielstwa dla Katarzyny i Zbigniewa oraz innych małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; o dar pracy dla tych, którzy jej poszukują; o dar powrotu do zdrowia Wojtka i Szymonka, o odbudowanie małżeństwa Ani i Przemka; prośba o szczęśliwą operację i dar powrotu do zdrowia dla Jacka i Boże błogosławieństwo dla rodziny; +Feliksa Sokół (im); +Barbara Bartkowiak (od Urszuli i Jacka Smolińskich); +Marian Gołąb (od rodz. Kurachów z Łąkowej); +Zofia i Józef Wojciechowscy;+Rafał Bensz (8 r. śm); +Helena, Józef, Marek Bączyk; za ++ dziadków Jan, Michalina, Alojzy, Krystyna Olejniczak; za ++ dziadków +Weronika, Michał Nowaccy; +Ks. Henryk Rękoś; ks. Kanonik Zdzisław Potrawiak; +Marcin wolski (od rodz. Krysman); +Gertruda Wojciechowska (3 r. śm);+Lucyna Kurowska (18 r. śm.); +Tadeusz Kurowski; +Stanisław Piaseczny (2 r. śm. od rodziny); +Janusz Koch (od kuzynki Bogumiły z synem z Gęczewa); +Bronisława Stypińska (od Ani i Jędrzeja); +Helena Władysław Szamrej; +Zygmunt Szamrej; +Jan Szamrej; +Stefania Kos (od Barbary Borowicz); +Stefania, Franciszek Czarny; +Melania, Alfons, Barbara, Urszula Bąkowscy

Czwartek 22 lutego

 1. 17.45 + Helena i Władysław Wawrzyszko; +Rita i Mieczysław Wawrzyszko
 2. 18.30 + Andrzej Hoły (od Krystyny i Stanisława Budzichowskich)

Piątek 23 lutego

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone w naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mądrość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowych salek parafialnych; prośba o Boże Błogosławieństwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; z okazji rocznicy zawarcia małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane łaski; prośba o dar rodzicielstwa dla Katarzyny i Zbigniewa oraz innych małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; o dar pracy dla tych, którzy jej poszukują; o dar powrotu do zdrowia Wojtka i Szymonka, o odbudowanie małżeństwa Ani i Przemka; prośba o szczęśliwą operację i dar powrotu do zdrowia dla Jacka i Boże błogosławieństwo dla rodziny; +Barbara Bartkowiak (od rodz. Jędrzejewskich i Żaków);+Danuta Leitgeber 9od Józefa i Małgosi Ignyś); +Małgosia Nowicka (od kuzyna Stanisława); +Stanisław Piaseczny (2 r. śm) od rodziny); +Stanisław Grenda (od rodz. Roszyk); +Marian Sokołowski (4 r. śm); +Alojzy Hercka i ++ z rodz Hercków i Piotrowskich; +Henryka Pawlak (od syna Tomka z rodz); +Helena Lambryczak (od rodz. Bronowickich); +Stefania i Walenty Kowalscy; +Zofia i Józef Szopa; +Agnieszka i Józef Śmigielscy; +Maria, Władysław Włodarczak (1 r.śm) za ++ich rodziców (od Janki z rodz.)

Sobota 24 lutego

 1. 18.30 + Wacław (r. śm) i Rozalia Rybarczyk
 2. 18.30 + Bogumiła (ona) Kasprzak (r. śm); +Stanisław Majorczyk

Niedziela 18 lutego

 1. 7.30 Za parafian
 2. 9.00 + Helena Ratajczak; +Natalia i Stanisław Ratajczak, za ++ z rodziny; +Jacek Sobkowiak; +Irena, Jan Kubiś
 3. 10.30 + Aleksander Cenkier i ++ z rodz. Cenkierów, Szalczyków, Wurstów, Gromadzkich, Martyniuków
 4. 12.00 +Danuta Ptaszyk (5 r. śm) i ++ z rodziny
 5. Ok.15.30 +Aleksander Lasik (im) (od syna)
 6. 18.30 + Bogusława Cieślik (od syna Roberta z rodziną)