Boże Narodzenie 2017

„Nie bój się wziąć do siebie Maryi Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to co się w Niej poczęło”. Tymi słowami Anioł Pański zwrócił się do Józefa, gdy ten chciał oddalić Maryję. W roku kiedy spoglądamy na osobę Ducha Świętego dziękujemy za Jego dzieło jakim jest stworzenie ciała Jezusa Chrystusa. Patrząc na Niemowlę w żłobie kontemplujmy cudowne dzieło Ducha Świętego – owoc napełnienia Maryi Duchem Świętym. 

Wszystkim Parafianom i Drogim Gościom, życzymy w radosny czas Świąt Bożego Narodzenia osobistego spotkania z Jezusem, oraz Bożego Pokoju. Niech Duch Pański otworzy nasze serca, abyśmy przyjęli w nich Emmanuela i Jego Rodziców.

Duszpasterze
prezbiter Adam i ks. Szymon