Życzenia Wielkanocne 2014

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!

Słowa tego paschalnego wyznania niech umacniają WIARĘ wszystkich, Drogich Parafian i Gości, którzy w tych dniach odwiedzają naszą wspólnotę i nasze domy.

Żyjący Zbawiciel niech rozświetli naszą przyszłość jasnym światłem nadziei, że skoro śmierć została pokonana a Duch został wylany, to żadne moce ani zwierzchności nie mogą nas zniszczyć. Odwagi Żyjący Mesjasz jest z nami. Jego mocą możemy dać świadectwo o Jego obecności w świecie.

Bożego SZALOM dla wszystkich i dla KAŻEGO z osobna
życzą Duszpasterze

Prezbiter proboszcz Adam
Ks. Kanonik Zdzisław Potrawiak
Ks. wikariusz Artur Rembalski